Načrtujemo po meri.
Ker samo enkrat gradimo.
Velikost besedila:  
INGRA Stanislav Klemenčič, s. p.
Črešnjevci 88 a, 9250 G. Radgona
T: 02/ 564 91 00, E: info@ingra.si


Projekt PGD za hišo


Od leta 2008 naprej je vsebina projektne dokumentacije PGD v primeru gradnje enostanovanjskega objekta precej okrnjena. Žal projektanti investitorje pogosto ne obvestijo o tem, da je PGD namenjen le upravnemu postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ne pa tudi izvajanju del. Za izvajanje gradnje je namreč potrebno pridobiti projekt za izvedbo (PZI) in to ne glede na to, če investitor gradi v lastni režiji ali ne. Številni projektanti žal še vedno trdijo, da PZI ni potreben, vendar to ni bilo res niti pred zadnjimi spremembami Zakona o graditvi objektov. Novela Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), ki se je začela uporabljati aprila 2008, je glede PZI spremenila zgolj to, da sedaj v zakonu izrecno piše, da mora biti na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.

Projekt za pridobitev gradbenega sestavljajo:

  • vodilna mapa,
  • načrti in
  • elaborati.

Vodilna mapa


Vodilna mapa med drugim vključuje lokacijske podatke, izkaze in kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev. Lokacijski podatki so opisi in/ali grafični prikazi, s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na zemljiško parcelo, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, dostopi in intervencijske površine, vplive nameravane gradnje na okolje, če je to zahtevano, ter priključke na komunalno in drugo infrastrukturo, kadar so predvideni. Grafični prikazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdelajo na geodetskem načrtu. Z izkazi se v vodilni mapi dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev. Za stavbe je treba predložiti predvsem izkaz požarne varnosti stavbe, izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe in izkaz toplotnih karakteristik stavbe.

Načrti


Projekt za stavbe mora praviloma vsebovati načrt arhitekture oziroma tiste vrste načrtov, ki so glede na vrsto gradnje in vrsto stavbe potrebni ali jih določajo posebni predpisi.
V primeru gradnje enostanovanjskega objekta za izdajo gradbenega dovoljenja zadostuje le načrt arhitekture, praviloma v merilu 1 : 100. Ostali načrti (npr. načrti inštalacij) za izdajo gradbenega dovoljenja niso potrebni, zato pa morajo biti izdelani v sklopu projekta PZI.

Elaborati


Za enostanovanjski objekt praviloma zadostujejo naslednji elaborati: geodetski načrt, zasnova požarne varnosti in elaborat gradbene fizike.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za enostanovanjski objekt

tako poleg vodilne mape vključuje tudi načrt arhitekture v merilu 1 : 100 in elaborate. Tak projekt torej investitor vloži na upravno enoto. Ostala projektna dokumentacija (načrt gradbenih konstrukcij, načrt električnih inštalacij in električne opreme, načrt telekomunikacijskih inštalacij in opreme, načrt strojnih inštalacij in strojne opreme ter načrti posameznih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo – vodovod, kanalizacijo, cesto, elektriko itd.) pa je seveda tudi obvezna, vendar je upravni organ pri izdaji gradbenega dovoljenja ne zahteva, saj sodi v PZI.

Več o PGD iz kataloga
Katalog hiš

Želim si izposoditi Ingra katalog hiš in izbrati svoj sanjski dom!

Želim katalog
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke