Načrtujemo po meri.
Ker samo enkrat gradimo.
Velikost besedila:  
INGRA Stanislav Klemenčič, s. p.
Črešnjevci 88 a, 9250 G. Radgona
T: 02/ 564 91 00, E: info@ingra.si

Vrste projektne dokumentacije


Idejna zasnova (IDZ)

Idejna zasnova (IDZ) je grafični prikaz in opis nameravane gradnje. Njen namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev. Idejna zasnova za stavbe mora vsebovati načrt arhitekture ter prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo z ustreznimi podatki.

Idejni projekt (IDP)

Idejni projekt je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje. Namen IDP je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del. Izdela se le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja.

Namen PGD je torej le pridobitev gradbenega dovoljenja, zato je njegova vsebina v primeru enostanovanjskih objektov zelo skopa in za gradnjo objekta ne zadostuje. PGD namreč investitor ne more uporabiti kot osnovo za gradnjo, ampak le kot zbirnik dokumentov, ki upravnemu organu dokazuje, da so izpolnjeni vsi formalni pogoji, da lahko izda gradbeno dovoljenje.  Za izvajanje gradnje je nujno potreben projekt za izvedbo.

Podrobno


Projekt za izvedbo (PZI)

Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede. PZI je torej namenjen izvedbi gradnje in tudi zakonodaja določa, da se morajo dela izvajati po projektu za izvedbo. Ves čas gradnje pa je potrebno tudi zagotoviti, da je na gradbišču na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.

Podrobno


Projekt izvedenih del (PID)

Projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Njegov namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.


V primeru gradnje enostanovanjskega objekta je postopek pridobitve uporabnega dovoljenja poenostavljen, zato izdelava PID-a ni potrebna. Vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja je tako potrebno poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priložiti izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi. Vendar pa obstaja velika verjetnost, da odgovorni projektant te izjave ne bo mogel dati, če s potekom gradnje ne bo seznanjen.
Katalog hiš

Želim si izposoditi Ingra katalog hiš in izbrati svoj sanjski dom!

Želim katalog
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke