Prva faza: Odločitev o gradnji hiše   >>  4. Izbira načrta za hišo

Izbira načrta za hišo

načrt za hišo

Danes lahko investitorji na spletu najdejo številne ideje za svoj nov dom. Včasih take izbire ni bilo in prevladovali so t. i. tipski projekti. V zadnjem času tega izraza ne uporabljamo več, saj je vsak projekt – tudi če gre za katerega izmed naše stalne ponudbe 300 hišprilagojen vsakokratnemu naročniku.

Tipske hiše torej ne obstajajo, saj vsako hišo iz kataloga popolnoma prilagodimo željam posamezne družine. Pri tem upoštevamo še določila prostorskega akta, lego in dostop do zemljišča, konfiguracijo terena itd. Poleg tega pa se nenehno spreminjajo oz. zamenjujejo tudi materiali, tako da je potrebno projekte tudi zaradi tega razloga nenehno prenavljati oz. posodabljati.

Številni investitorji pa so prepričani, da nikoli ne bodo gradili po projektu iz kataloga, saj naj bi bili nekvalitetni. Iz izkušenj lahko trdimo, da si jih velika večina premisli, ko jim predstavimo bogato izbiro naših hiš in pokažemo tudi vsebino projektne dokumentacije, predvsem PZI. V današnji konkurenci si dobri projektanti, ki projektiramo po vsej državi, preprosto ne moremo privoščiti, da bi izdelovali slabo oz. zastarelo projektno dokumentacijo.

Prav vsi projektanti pa izdelujejo individualno projektno dokumentacijo – projekte po naročilu. Vsak tak objekt je torej načrtovan v skladu z željami posameznega investitorja že od samega začetka snovanja idejnega projekta. Vsebina projektne dokumentacije (DGD in PZI) pa je enaka, razlika je le v tem, ali izhajamo iz nekega že obstoječega tipa hiša ali ga zasnujemo povsem na novo.