Priprava PZI

Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje.

PREBERI VEČ »

Zakoličba

Investitor mora skladno z gradbenim zakonom pred začetkom novogradnje stanovanjskega objekta zagotoviti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

PREBERI VEČ »

Gradnja

Gradnjo stanovanjskega objekta lahko prepustimo izvajalcu, lahko pa se še vedno izvaja v lastni režiji. Nov Gradbeni zakon samogradnje namreč ne prepoveduje, vendar pa se mora investitor zavedati, da pri izvajanju gradnje v lastni režiji prevzema tudi vse obveznosti izvajalca.

PREBERI VEČ »

Gradbeni nadzor

Dolžnost investitorja, ki gradi enostanovanjski objekt, pa je tudi ta, da zagotovi gradbeni nadzor. Naloga nadzornika je, da nadzoruje, ali se objekt gradi v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in PZI.

PREBERI VEČ »