Tretja faza: Izvajanje gradnje >>  3. Oddaja obrazca za prijavo začetka gradnje

Oddaja obrazca za prijavo začetka gradnje

gradnja

Pridobljeno gradbeno dovoljenje še ne pomeni, da lahko investitor takoj prične graditi. Gradnja se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in prijave začetka gradnje. To pomeni, da je treba prijaviti začetek vsake gradnje, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, razen spremembe namembnosti.

Gradnjo objekta je namreč potrebno prijaviti na upravni enoti osem dni pred dejanskim začetkom izvajanja gradnje, z njo pa se seznanijo  mnenjedajalci, gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji. Prijaviti je treba tudi začetek gradnje, ki predstavlja odstranitev objekta.

Potreben obrazec in priloge za prijavo začetka gradnje pripravimo v našem podjetju, prijavo pa izvede investitor.