Četrta faza: Urejanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja  >>  4. Oddaja vloge za izdajo uporabnega dovoljenja

Oddaja vloge za izdajo uporabnega dovoljenja

vloga za uporabno dovoljenje

Skladno z Gradbenim zakonom je uporabno dovoljenje pogoj za začetek uporabe objekta in pridobitev hišne številke. Zahtevo za izdajo vloži investitor, obrazec pa izpolnimo v našem podjetju. Obvezna dokumentacija, ki mora biti priložena, pa je:

  1. dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID) in
  2. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Vloga za izdajo uporabnega dovoljenja se vloži kot Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja (Priloga 15).

Uporabno dovoljenje za stanovanjske objekte se izda brez posebnega ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda, in sicer  na podlagi predložene dokumentacije in izjav pooblaščenih strokovnjakov.

Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja je popolna zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja. Upravni organ izda uporabno dovoljenje v 15. dneh.