Prva faza: Odločitev o gradnji hiše  >> 1. Pridobitev zazidljivega zemljišča

Pridobitev zazidljivega zemljišča

zazidljivo zemljišče

Izbira zemljišča je najpomembnejša odločitev pri gradnji, ki zahteva tehten razmislek. Nekateri se odločajo za bivanje čim bližje mestih središč, drugi želijo najti svoj mir na podeželju. Sicer pa je pri izbiri zemljišča poleg smeri neba pomembna tudi sončna/senčna lega ter konfiguracija terena.

Ključno pa je, da je zemljišče, na katerem nameravamo graditi, zazidljivo in vpisano v zemljiško knjigo. Zazidljivost lahko najenostavneje preverimo z vpogledom v Prostorski informacijski sistem. Če zemljišče ni zazidljivo, je v nekaterih primerih možno zazidljivost v relativno kratkem času spremeniti s t. i. lokacijsko preveritvijo, ki jo pripravi prostorski načrtovalec (urbanist). Pogoje zanjo določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). Nekateri primeri in priporočila za izvajanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Lastništvo ni pogoj za začetek postopka urejanja dokumentacije.

Zaradi dolgotrajnih postopkov urejanja lastništva investitorji velikokrat želijo, da se prične izdelava projektne dokumentacije še preden je urejeno lastništvo. V tem primeru se vsi podatki v projektni dokumentaciji nanašajo na novega lastnika, ki še ni vpisan v zemljiški knjigi. Postopek izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja traja v našem podjetju v veliki večini primerov ca. 4 mesece, tako da ima investitor dovolj časa, da uredi lastništvo. Pomembno je, da je lastninska pravica do vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vpisana v zemljiški knjigi.

Če pa lastninska pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja kasneje priložiti tudi dokazilo o pravici graditi. Takšno dokazilo je notarsko overjena pogodba (npr. prodajna, darilna) z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki mu je potrebno priložiti tudi potrdilo pristojnega sodišča o prejemu vloge.