Projekt iz kataloga ali po lastnih željah?

načrti za hiše

Projekt iz kataloga

Je projekt iz kataloga tipski projekt?

Ne, izraz »tipski« sodi v zgodovino. Vsak projekt, četudi je tlorisna zasnova povzeta iz kakšnega (našega?) kataloga, je vedno prilagojen specifičnim zahtevam investitorja in zemljišča. O tipskem projektu v klasičnem smislu, kot je to bilo pred leti, danes več ne moremo govoriti.

Projekte iz kataloga nenehno prenavljamo oz. posodabljamo.

Če se investitor odloči za projekt iz kataloga, bo za ceno osnovnega projekta prejel to, kar je že pripravljeno. Seveda pa tudi projekte iz kataloga nenehno prenavljamo oz. posodabljamo, saj se želje in okusi investitorjev spreminjajo, pojavljajo se novi materiali ipd.

V kolikor se investitor odloči za projekt iz kataloga, mu lahko projektantski predračun del s popisom gradbeno-obrtniških del in izvlečkom potrebnega materiala izročimo vnaprej, tako da lahko takoj začne z iskanjem ponudb izvajalcev oziroma nabavo materiala.

Vsak projekt je na željo investitorja mogoče prilagoditi.

Kaj natančno torej vsebuje projektna dokumentacija (predvsem PZI), investitorjem z veseljem predstavimo na sedežu podjetja.
Vsak projekt je na željo investitorja mogoče prilagoditi. Če je projekt arhitekturno spremenjen, se temu prilagodi tudi projekt električnih inštalacij in električne opreme ter strojnih inštalacij in strojne opreme.

V naši stalni ponudbi je bogata izbira hiš.

Številni investitorji so prepričani, da nikoli ne bodo gradili po projektu iz kataloga, saj naj bi bili nekvalitetni. Iz izkušenj lahko trdimo, da si jih velika večina premisli, ko jim predstavimo bogato izbiro hiš iz naše stalne ponudbe in pokažemo tudi vsebino projektne dokumentacije.

V današnji konkurenci si kompetentni projektanti, ki projektiramo po vsej državi, preprosto ne moremo privoščiti, da bi izdelovali slabo oz. zastarelo projektno dokumentacijo.

Vsekakor pa se okusi investitorjev zelo razlikujejo. Nekateri zlahka najdejo »svojo« hišo  v kakšnem katalogu, drugi se odločajo za individualen projekt, precej pa je takih, ki jim je v osnovi všeč neka tlorisna zasnova in želijo le drobne popravke.

V kolikor investitor želi zgraditi hišo, ki je v katalogu nepodkletena, s kletjo, to seveda zahteva popravek projekta. Strošek pa se nikakor ne more primerjati s tistim, ko projektiramo hišo po naročilu.

Podobno velja za streho: mogoče vam bo všeč tloris, ne pa tudi dvokapna streha, ker bi želeli npr. enokapno. Tudi take spremembe ne predstavljajo načrta po naročilu oz. lastnih željah.i

Projekt po lastnih željah

Skoraj vsi načrti hiš v katalogu so nastali na podlagi individualnih želja posamezne družine.

Skoraj vsi načrti hiš, ki se nahajajo v našem katalogu projektov, so bili sprva projektirani po naročilu individualnih investitorjev. Izdelava osnovnega projekta po naročilu pomeni, da investitorju izdelamo vizualizacijo in 3D model ter da kasneje tak projekt vključimo v naš katalog.

V kolikor investitor ne želi, da tak projekt kasneje vključimo v našo stalno bazo 300 načrtov hiš, njegovo željo upoštevamo, seveda pa je cena višja.

Pri projektiranju individualnega projekta ni omejitev.

Tak projekt lahko tudi povsem prilagodimo individualnemu investitorju in projektiramo še številne detajle (npr. pametne inštalacije, različni alternativni viri ogrevanja in oskrbe z vodo, izbira materialov v skladu z željami investitorja itd.). Pri projektiranju individualnega projekta torej ni omejitev.

V idejnem projektu je potrebno upoštevati vse želje investitorja.

Če se investitor odloči za izdelavo individualnega projekta, je potrebno že v fazi arhitekturnega načrtovanja predvideti način ogrevanja, prezračevanja, hlajenja in ostalih zahtev tudi glede strojnih inštalacij. Marsikatera želja oz. zahteva kasneje ni več uresničljiva ali pa postane izvedba izredno draga, če ni bila upoštevana že v sami zasnovi projekta.

Zato je nujno, da se investitor že v fazi izdelave idejnih rešitev odloči, kaj in kako namerava vgraditi v objekt, ter se dogovori za sodelovanje projektanta električnih inštalacij in električne opreme ter strojnih inštalacij in strojne opreme.

Imate dodatna vprašanja?

Pokličite nas na 02 564 91 00 ali nam pišite preko spodnjega obrazca. Z veseljem vam bomo pomagali.

    Strinjam se z varstvom mojih osebnih podatkov in pogoji uporabe spletne strani.

      Strinjam se z varstvom mojih osebnih podatkov in pogoji uporabe spletne strani.