Reference ostalih stavb

projektiranje

V 30. letih obstoja podjetja smo pripravili več kot 5.200 različnih projektov stavb za investitorje po vsej Sloveniji. Danes predstavljajo največji delež naših strank družine, ki gradijo enostanovanjske stavbe.

Poleg projektiranja eno- in dvostanovanjskih stavb pa imamo bogate izkušnje tudi s projektiranjem drugih objektov, kot so:

• ambulante (zobozdravstvene, splošne, veterinarske itd.), lekarne, laboratoriji
• apartmajski objekti, večstanovanjski objekti in bloki
• avtopralnice, avtosaloni, mehanične delavnice
• banke
• bencinski servisi
• cvetličarne
• čistilnice
• delavnice
• diskoteke
• domovi starejših občanov
• fitnes centri
• frizerski, kozmetični in pedikerski saloni
• gasilski domovi
• gostilne, okrepčevalnice, picerije, bari, pivovarne, vinotoči
• hale
• hlevi, silosi
• kmečki turizmi
• mlini
• oljarne
• pekarne
• ribarnice
• strelišča
• sušilnice
• trgovine
• upravne in pisarniške stavbe
• ter druge stavbe.3