Peta faza: Pridobivanje hišne številke >> 2. Vloga za prijavo stalnega prebivališča

Vloga za prijavo stalnega prebivališča

prijava stalnega prebivališča

Vsaka družina, ki se odloči za gradnjo novega doma, si na novem naslovu želi prijaviti tudi stalno prebivališče. To je tudi zadnja postaja vseh birokratskih poti pri gradnji novega doma. Obrazec najdete na spletni strani portala eUPRAVA.

Skladno z Zakonom o prijavi prebivališča  je posameznik stalno prebivališče dolžan prijaviti v osmih dneh od dneva naselitve na naslov, kjer stalno prebiva.

Prebivališče je možno prijaviti tudi, če hiša (še) nima hišne številke, a le začasno. Taka stavba pa mora biti predhodno vpisana v kataster stavb.