Stanislav Klemenčič

Stanislav Klemenčič

(1953 – 2021)

univ. dipl. inž. grad.

ustanovitelj podjetja INGRA Stanislav Klemenčič, s. p.

pooblaščeni arhitekt (A-1078)
pooblaščeni inženir s področja gradbeništva (G-0076)
pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti (TP0658)

Mojca Klemenčič

Mojca Klemenčič

univ. dipl. ekon.

zastopnica podjetja

Anton Zadravec

Anton Zadravec

dipl. inž. grad.

projektant

T:  08 384 39 46
E: anton.zadravec@ingra.si

Marija Vajnhandl

Marija Vajnhandl


projektantka

T:  08 384 39 50
E: marija.vajnhandl@ingra.si
Mirjan Veren

Mirjan Veren

univ. dipl. inž. grad.

projektant

T:  08 384 39 49
E: mirjan.veren@ingra.si

Irina Damjanović

spec. sci. arh.

projektantka

T: 02 564 91 00
E: irina.damjanovic@ingra.si