Znanstveni članki

Sodelavka Mojca Klemenčič se je v okviru svojega podiplomskega študija s tematiko enostanovanjske gradnje tudi znanstveno ukvarjala. V letih 2011 – 2012 je skupaj s soavtorjema dr. Zoranom Cunkom in red. prof. dr. Štefanom Bojnecem objavila tri znanstvene članke.

Prvi z naslovom »Nelegalno ravnanje pri gradnji v lastni režiji: racionalnost investitorjev ali slabo delovanje institucij?« je dostopen na spletni strani IB revije, ki jo izdaja UMAR.

Drugi z naslovom »Investitor in (ne)odgovornost nadzornika pri gradnji enostanovanjske stavbe v lastni režiji« je dostopen na spletni strani revije Uprava, ki jo izdaja Fakulteta za upravo.

Tretji z naslovom »Vloga in odgovornost projektanta pri projektiranju enostanovanjske stavbe in gradnji v lastni režiji«  je dostopen na spletni strani IB revije, ki jo izdaja UMAR.