Priprava PID

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta.

PREBERI VEČ »

Priprava DZO

Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec (v primeru gradnje v lastni režiji obveznost izvajalca prevzema investitor) dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem.

PREBERI VEČ »